NATUROTERAPIA.....

Pragnę z radością zapoznać Państwa, z tematem naturoterapii.:

W dzisiejszym zagonionym  świecie, stres i mało higieniczny  tryb życia, degradują, wpędzając w choroby ciała i duszy.

Zaburzenia tej równowagi, powodują wiele przykrych dla nas, a niekiedy nieodwracalnych następstw w ciele fizycznym, mentalnym i  emocjonalnym. Czasem, choroba zaczyna się na polu naszej aury i cudownie, gdy  wtedy jest odkryta. Blokady energii przepływającej przez nasze ciała, powodują rożne dolegliwosci, których przyczyn szukamy nie tam, gdzie  powinniśmy. Czasem wystarczy zrównoważenie czakr, by energia zaczęła płynąć, powodując nasze coraz lepsze samopoczucie. To nie są żadne czary, to  medycyna chińska znana od 5 tys. lat, odkrywa nam swoje tajemnice, zagubione, zaniechane przez ignorancję człowieka……… mam nadzieję, że w ogromnym skrócie  przybliżę Państwu prosty fenomen działania energii  „chi”

PRZECZYTAJ KONIECZNIE..... :

Pierwszymi krokami do akceptacji medycyny energetycznej, stało się niewątpliwie

uznanie przezkonwencjonalną medycynę zachodnią homeopatii i akupunktury, oraz ajurwedy (starożytnej hinduskiej szkoły leczenia). w ostatnich latach zaczęły się rozwijać metody oparte na holistycznym, czyli całościowym podejściu do człowieka. Homeopatia, naturopatia, osteopatia, akupunktura, aromaterapia, ziołolecznictwo, kręgarstwo, irydologia, fitoterapia, muzykoterapia, bioenergoterapia, terapia przez sztukę, wizualizacja i wiele innych metod niekonwencjonalnej terapii, zyskuje na popularności z każdym rokiem. Rodzą się nowe kierunki wiedzy, rozpatrujące życie od strony energetycznej, zakładając, że organizmy żywe oddziałują na siebie polami np. Bioelektronika, biomagnetyka, czy w końcu medycyna energetyczna, inaczej – Bioenergia.

Co To Jest Bioenergia?

Bioenergia jak prąd elektryczny płynie w Meridianach, kraży w organizmie, jest zależna od naszej woli. Wytwarza Biopole.

Co To Jest Biopole?

Biopole powstaje podczas przepływu Energii w Meridianach I jest efektem niezależnym od naszej woli

Co to są Meridiany?

Meridiany-to kanały energetyczne. Dzielą się na dwie grupy: Głównych I Dodatkowych. W przypadku niedoboru , lub nadmiaru Bioenergii, są częściowo lub całkowicie zablokowane.

Zaburzenie energetyczne jest to nieprawidłowe krażenie energii w meridianach i brak równowagi miedzy elementami Yang I Yin. Pojawia się ono wcześniej od choroby w ciele fizycznym.

Jakie są zagrożenia wynikające z braku usunięcia zaburzenia energetycznego?

  • Niedostatek energii i szybkie meczenie się
  • Fizyczne I psychiczne dolegliwości
  • Chroniczne dolegliwości
  • Zaburzenie Energetyczne Pojawia Się Wcześniej Od Choroby W Ciele Fizycznym

„Nic Nie Służy Postępowi Lepiej, Niż Odkrycia Sprzeczne Z Panującymi Teoriami”

-Julian Ochorowicz